Ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης συμμετέχει στο Δίκτυο Econnecting του Προγράμματος URBACT.

Στην Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος στα τέλη Μαϊου εγκρίθηκαν τα 30 Δίκτυα συνεργασίας για την τρέχουσα περίοδο υλοποίησης του προγράμματος. Μεταξύ tων Δικτύων που εγκρίθηκαν είναι και το Δίκτυο Econnecting στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

To URBACT, το οποίο χρηματοδοτείται απευθείας από την Ε.Ε. και ήδη βρίσκεται στον 4ο κύκλο υλοποίησής του, είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας το οποίο προωθεί την δημιουργία δικτύων συνεργασίας με σκοπό την αστική αναζωογόνηση περιοχών που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις.

Το Δίκτυο Econnecting στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Δυτικής Μάνης έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό στρατηγικών λειτουργικής διασύνδεσης μεταξύ αγροτικών & αστικών περιοχών, εξασφαλίζοντας την βιώσιμη ανάπτυξη, την ευημερία και την κοινωνική συνοχή.

Η επιδιωκόμενη λειτουργική διασύνδεση αγροτικών και αστικών περιοχών θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας «πράσινων κοινοτήτων», της προώθησης βιώσιμης αστικής κινητικότητας και προσβασιμότητας, της ενίσχυσης των αστικών και των κοινωνικών υποδομών και των έξυπνων εφαρμογών, έτσι ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη & ολοκληρωμένη αναζωογόνηση του Δήμου.

Το κύριο χαρακτηριστικό όλων των Δικτύων του Προγράμματος URBACT είναι ότι βασίζονται στον συμμετοχικό σχεδιασμό, στον δημόσιο διάλογο και την δημόσια διαβούλευση με κατάλληλους εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στο Δίκτυο Econnecting συμμετέχουν οι εξής Δήμοι:

Η Ένωση Δήμων της Romagna Faentina (Ιταλία), η πόλη Ormož (Σλοβενία), η πόλη Nagykallo (Ουγγαρία), ο Δήμος Viseu Dão Lafões (Πορτογαλία), ο Δήμος Tori Vallavalitsus (Εσθονία), ο Δήμος Orihuela (Ισπανία), η Δημοτική Ενότητα Ennis (Ιρλανδία) και η περιοχή Berane (Μαυροβούνιο).

Η επιτυχία για τον Δήμο Δυτικής Μάνης είναι μεγάλη και λαμβάνει ιστορικές διαστάσεις, δεδομένου ότι είναι ο πρώτος Δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου που εντάσσεται στο Πρόγραμμα URBACT.

Δελτίο Τύπου _

Συνάντηση Εργασίας

Press Release _

Case Study

STUDY VISITORIHUELA1 ULG

εΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΕΝΤΑΞΗ

Δελτίο τύπου 4 ULG

Δελτίο Τύπου Διακρατικής Συνάντησης Πορτογαλίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ULG

PRESS RELEASE Transnational meeting West Mani

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακρατική Συνάντηση