Ενημέρωση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2023

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ1/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ1/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – URBACT

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – URBACT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 8.11.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 8.11.2023