Ενημέρωση

Υπογραφή Σύμβασης για Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Δυτικής Μάνης – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Υπογραφή Σύμβασης για Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Δυτικής Μάνης – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Επείγουσα ανάγκη για αίμα

Επείγουσα ανάγκη για αίμα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υδρόμετρων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υδρόμετρων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης