Ενημέρωση

Πρόσκληση ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων για τους καταλόγους ΚΗΣΚ 2021

Πρόσκληση ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων για τους καταλόγους ΚΗΣΚ 2021

Πρόγραμμα Απρίλιου της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας.

Πρόγραμμα Απρίλιου της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας.

Αναμόρφωση της Οικονομικής Επιτροπής

Αναμόρφωση της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς