Ενημέρωση

Πρόγραμμα Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δυτικής Μάνης

Πρόγραμμα Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δυτικής Μάνης

4ΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

4ΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

2η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

2η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Έναρξη Νέου Κύκλου Υποβολής Αιτήσεων – Λευκές Περιοχές

Έναρξη Νέου Κύκλου Υποβολής Αιτήσεων – Λευκές Περιοχές

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο: Βιώσιμος τουρισμός, δωρεάν εκπαιδευτικά βίντεο | Βραβείο για την πιο βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα/επιχείρηση | Έργο MAST

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο: Βιώσιμος τουρισμός, δωρεάν εκπαιδευτικά βίντεο | Βραβείο για την πιο βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα/επιχείρηση | Έργο MAST

ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 31.12.2021

ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 31.12.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΣABBATO 13/11 – TΡITH 16/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΣABBATO 13/11 – TΡITH 16/11/2021

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ