Ενημέρωση

Πρόθεση Δημοπράτησης Έργου “Ανάπλαση πλατείας οικισμού Δολών”, ΠΥ 76.000,00 €

Πρόθεση δημοπράτησης του έργου “Ανάπλαση πλατείας Βόρειου Τ.Κ. Κέντρου”, ΠΥ 98.000,000 €

Πρόθεση δημοπράτησης του έργου “Ανάπλαση πλατείας οικισμού πεδινό, Τ.Κ. Τσερίων”, ΠΥ 132.000,00 €

Πρόθεση δημοπράτησης του έργου “Ανάπλαση πλατείας Μάλτας”, ΠΥ 80.100,00 €

Πρόθεση Δημοπράτησης του Έργου “Αποπεράτωση Ανοιχτού Θεάτρου Μάνης – Κατασκευή τουαλετών κοινού”, ΠΥ 722.000,00 €

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΘΑΛΑΜΕΣ-ΝΟΜΙΤΣΙ-ΠΛΑΤΣΑΣ

Παρεχόμενο νερό στις Κοινότητες Αγίου Νίκωνος, Λαγκάδας, Θαλάμες, Νομιτσί και Πλάτσας

Παρεχόμενο νερό στις Κοινότητες Αγίου Νίκωνος, Λαγκάδας, Θαλάμες, Νομιτσί και Πλάτσας

Οικονομικές καταστάσεις του κληροδοτήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΑΜΠΟΥΡΕΑ

Οικονομικές καταστάσεις του κληροδοτήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΑΜΠΟΥΡΕΑ