Ενημέρωση

38ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

38ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ”

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΚΑΛΑΝΤΑ 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΚΑΛΑΝΤΑ 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ LEADER

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ LEADER

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση της υπηρεσίας “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ”

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση της υπηρεσίας “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ”