Ενημέρωση

Πρόσκληση δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

Ανάρτηση  Πινάκων κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1-2024 Ανακοίνωσης

Ανάρτηση Πινάκων κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1-2024 Ανακοίνωσης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας

Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής

Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής

Διακήρυξη για την ανάθεση της προμήθειας “Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης” (CPV: 43260000-3)

Διακήρυξη για την ανάθεση της προμήθειας “Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης” (CPV: 43260000-3)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΜΕ  1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ“ECONNECTING”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ“ECONNECTING”