City Council

City Council

“New breath for West Mani” – Dimitris Giannimaras – Mayor

 • Vavaroutsos Georgios
 • Lympereas Christos
 • Christeas Dimitrios
 • Kiskiras Christos

“Alternative Mani Group”

 • Marampeas Ioannis
 • Kompotis Georgios
 • Nikas Elias
 • Giatrakos Georgios
 • Giannakeas Stavros
 • Christea Kyriakoula

“New Ideas Best Days” (Ν.Ι.Κ.Η.)

 • Mpasakos Panagiotis
 • Vavaroutsis Christos
 • Kompotis Panagiotis
 • Falidea Georgia

“Independent Movement of Active Citizens for West Mani”

 • Androvitsaneas Evaggelos
 • Koukis Konstantinos
 • Saxonis Dimitrios
 • Kastouleas Evaggelos

“Cooperation for West Mani”

 • Routzounis Alexis
 • Petropoulou Ioulia

“Popular Rally”

 • Tavoulareas Petros