Προεδρείο & Δημοτική Επιτροπή

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Παναγιώτης Λούζης.

Αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Μπασάκος και γραμματέας ο Χρήστος Λυμπερέας.

Στην Δημοτική Επιτροπή που πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Γιώργος Χιουρέας,
από την πλειοψηφία εξελέγησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παναγιώτης Μιχάλακας και Παναγιώτης Περδικέας (τακτικά μέλη) και Ευάγγελος Χρηστέας και Ιωάννης Κισκήρας ως αναπληρωματικά και από την μειοψηφία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ξυδέας Ιωάννης και Διακουμής Κυβέλος τακτικά μέλη και Βαβαρούτσος Χρήστος και Λυμπερέας Χρήστος ως αναπληρωματικά.