Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμαρχος: Γιώργος Χιουρέας

*Συνδυασμός “ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ”-Γιώργος Χιουρέας – 11 μέλη

1.Βαβαρούτσος Γεώργιος του Ηλία
2.Κομπότης Γεώργιος του Γρηγορίου
3.Μιχάλακας Παναγιώτης του Σταυρού
4.Λούζης Παναγιώτης του Γεωργίου
5.Γιατράκος Γεώργιος του Παναγιώτη
6.Χρηστέας Δημήτριος του Βασιλείου
7.Κολοκοτρώνη Σωτηρία του Παναγιώτη
8.Περδικέας Παναγιώτης του Φωτίου
9.Παπαμικρουλέας Κωνσταντίνος του Νικολάου
10.Χρηστέας Ευάγγελος του Δημητρίου
11.Κισκήρας Ιωάννης του Παναγιώτη

*Συνδυασμός “Ν.Ι.Κ.Η.”-Παναγιώτης Μπασάκος – 3 μέλη

1.Μπασάκος Παναγιώτης του Ανδρέα.
2.Βαβαρούτσος Χρήστος του Σταύρου
3.Ξυδέας Ιωάννης του Σωτηρίου

*Συνδυασμός “ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ”-Διακουμής Κυβέλος. – 2 μέλη

1.Κυβέλος Διακουμής του Αλέξανδρου
2.Λυμπερέας Χρήστος του Σωτηρίου

*Συνδυασμός “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ” -Ευάγγελος Ανδροβιτσανέας. – 1 μέλος

1.Ανδροβιτσανέας Ευάγγελος του Πέτρου

*Συνδυασμός “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ-Αριστείδης Κομπότης. – 1 μέλος

1.Κομπότης Αριστείδης του Γεωργίου

*Συνδυασμός “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ”-Αλέξανδρος Ρουτζούνης. – 1 μέλος

1.Ρουτζούνης Αλέξανδρος του Ιωάννη