Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο

“Νέα πνοή για τη Δυτική Μάνη” – Δημήτριος Γιαννημάρας – Δήμαρχος

 • Βαβαρούτσος Γεώργιος
 • Λυμπερέας Χρήστος
 • Χρηστέας Δημήτριος
 • Κισκήρας Χρήστος

“Εναλλακτική Μανιάτικη Συσπείρωση” (Ε.Μ.Α.Σ.)

 • Μαραμπέας Ιωάννης
 • Κομπότης Γεώργιος
 • Νίκας Ηλίας
 • Γιατράκος Γεώργιος
 • Γιαννακέας Σταύρος
 • Χρηστέα Κυριακούλα

“Νέες Ιδέες Καλύτερες Ημέρες” (Ν.Ι.Κ.Η.)

 • Μπασάκος Παναγιώτης
 • Βαβαρούτσος Χρήστος
 • Κομπότης Παναγιώτης
 • Φαληδέα Γεωργία

“Ανεξάρτητη Κίνηση Ενεργών Πολιτών για τη Δυτική Μάνη”

 • Ανδροβιτσανέας Ευάγγελος
 • Κούκης Κωνσταντίνος
 • Σαξώνης Δημήτριος
 • Κατσουλέας Ευάγγελος

“Συνεργασία για τη Δυτική Μάνη”

 • Ρουτζούνης Αλέξης
 • Πετροπούλου Ιουλία

“Λαϊκή Συσπείρωση”

 • Ταβουλαρέας Πέτρος