Δημοτικές Ενότητες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΙΑΣ

Περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:

 • Αβία
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Ευάγγελος Αβράμης, 6973828276
 • Αλτομυρά
  Πρόεδρος: Χαράλαμπος Νικολόπουλος, 6944416519
 • Δολοί
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Πέτρος Φάσσος, 6977433062
 • Κάμπος
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Σωτήρης Νίκας, 6944798723
 • Κέντρο
  Πρόεδρος: Ηλίας Νίκας, 6947008426
 • Πηγάδια
  Πρόεδρος: Κώστας Κουκούτσης, 6985081232
 • Σταυροπήγιο
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Σωτήρης Καργάκος, 6974770533
 • Σωτηριάνικα
  Πρόεδρος: Βαγγέλης Λουκάς, 6939524346

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ

Περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:

 • Άγιος Νικόλαος
  Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας: Νίκος Αποστολίδης, 6970635785
 • Άγιος Νίκωνας
  Πρόεδρος: Γιώργος Παναγέας, 6974548750
 • Εξωχώρι
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Χαράλαμπος Κυβελέας, 6979106538
 • Θαλάμες
  Πρόεδρος: Λεωνίδας Κατσάκος, 6974667636
 • Καρδαμύλη
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Δημήτρης Κιτρινιάρης, 6979314954
 • Καρυοβούνι
  Πρόεδρος: Περικλής Μελιγκάκος, 6978588222
 • Καστανέα
  Πρόεδρος: Χρήστος Παναγέας, 6972521443
 • Λαγκάδα
  Πρόεδρος: Πιέρρος Γιολδασέας, 6976775551
 • Μηλέα
  Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπόγρης, 6981724446
 • Νεοχώρι
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Γιώργος Χοντζέας, 6977742099
 • Νομιτσή
  Πρόεδρος: Χρήστος Κυβέλος, 6974484357
 • Πλάτσα
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Αφροδίτη Γιαννημάρα, 6978672848
 • Προάστιο
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Γιώργος Γκιουλέας, 6937098881
 • Προσήλιο
  Πρόεδρος: Ευγενία Μπάκα, 6957120334
 • Πύργος
  Πρόεδρος: Σπύρος Καμπανάρος, 6983399310
 • Ρίγκλια
  Πρόεδρος: Παναγιώτα Κολοκοτρώνη, 6979098042
 • Σαϊδόνα
  Πρόεδρος: Άγγελος Κλαμπατσέας, 6942437172
 • Τραχήλα
  Πρόεδρος: Μιχάλης Μιχαλέας, 6982388663
 • Τσέρια
  Πρόεδρος: Γιώργος Τζανετέας, 6936916197