Δημοτικές Ενότητες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΙΑΣ

Περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:

 • Αβία
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Γιώργος Κωστέας
 • Αλτομυρά
  Πρόεδρος: Σπύρος Κλείδωνας
 • Δολοί
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Πέτρος Φάσσος
 • Κάμπος
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Γιώργος Κομπότης του Γρηγορίου
 • Κέντρο
  Πρόεδρος: Ηλίας Βατσινέας
 • Πηγάδια
  Πρόεδρος: Κουκούτσης Κωνσταντίνος
 • Σταυροπήγιο
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Ιωάννης Βαβαρούτσος
 • Σωτηριάνικα
  Πρόεδρος: Ευάγγελος Λουκάς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ

Περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:

 • Άγιος Νικόλαος
  Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας: Νικόλαος Αποστολίδης
 • Άγιος Νίκωνας
  Πρόεδρος: Βασίλης Γερακάρης
 • Εξωχώρι
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Χαράλαμπος Κυβελέας
 • Θαλάμες
  Πρόεδρος: Λεωνίδας Κατσάκος
 • Καρδαμύλη
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Γιώργος Κιτρινιάρης
 • Καρυοβούνι
  Πρόεδρος: Περικλής Μελιγκάκος
 • Καστανέα
  Πρόεδρος: Χρήστος Παναγέας
 • Λαγκάδα
  Πρόεδρος: Ιωάννης Κισκήρας
 • Μηλέα
  Πρόεδρος: Γιώργος Θεάκος
 • Νεοχώρι
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Γιώργος Θεοδωρακέας
 • Νομιτσή
  Πρόεδρος: Χρήστος Κυβέλος
 • Πλάτσα
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Σπυρίδων Παυλέας
 • Προάστιο
  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Γιώργος Γκιουλέας
 • Προσήλιο
  Πρόεδρος: Ευγενία Μπάκα
 • Πύργος
  Πρόεδρος: Σπύρος Καμπανάρος
 • Ρίγκλια
  Πρόεδρος: Θεοχάρης Μανιατέας
 • Σαϊδόνα
  Πρόεδρος: Άγγελος Κλαμπατσέας
 • Τραχήλα
  Πρόεδρος: Γιάννης Δημουλέας
 • Τσέρια
  Πρόεδρος: Γιώργος Τζανετέας