Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι του Δήμου Δυτικής Μάνης, με θητεία δύο ετών, από 1-.9-2019 έως 31-8-2021

Αντιδήμαρχος αρμόδιος για Τεχνικά Θέματα ο κος Χρηστέας Δημήτριος (xristeasdimitris@yahoo.gr -6932904076)

Αρμοδιότητες:
– Την υλοποίηση του Τ.Π. και των πάσης φύσεως τεχνικών θεμάτων καθώς και της δημοτικής περιουσίας.
– Την αποκατάσταση των παιδικών χαρών
– Των θεμάτων διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του προγράμματος διαύγεια
– Τα θέματα αθλητισμού και νεολαίας
– Την τέλεση γάμων απουσιάζοντος του Δημάρχου.

Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Ύδρευσης και Πολιτικής Προστασίας ο κος Λυμπερέας Χρήστος (6973992747)

Αρμοδιότητες:
– Της ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών
– Της κυκλοφορίας (σήμανση οδών, στάθμευση κλπ)
– Της πολιτικής προστασίας
– Των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων
– Των προμηθειών
– Την εποπτεία των παραλιών και αιγιαλού και
– Το περιβάλλον και το πράσινο

Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ο κος Βαβαρούτσος Γεώργιος ( gvavaroutsos1995@gmail.com – 6908659639)

Αρμοδιότητες:
– Της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων
– Του ηλεκτροφωτισμού
– Της διαχείρισης των αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων
– Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών στην Δ.Ε. Αβίας
– Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε. Αβίας
– Την μέριμνα για την διατήρηση σε καλή κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δ.Ε. Αβίας
– Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της ΔΕ Αβίας για την επίλυση των προβλημάτων τους
– Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Αβίας.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

– Τεχνικά Θέματα η κα Νηφάκου Χριστίνα-Φαίδρα (cristinafaidranifakou@yahoo.gr – 6994025364)

– Θεμάτα Πολιτισμού, Τεχνολογίας και Διαδικτύου ο κος Λούζης Παναγιώτης (panlouzis@gmail.com – 6955855303)

– Οικονομικά Θέματα ο κος Σταύρος Γιαννακέας (yannakeas@hotmail.com – 6984627518)

– Τεχνικά Θέματα ο κος Δημητρής Πετρίδης (dkpetridis@gmail.com – 6932242451)