Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Μουσικής

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος.
  3. Βεβαίωση Α.Ε.Π.Ι.
  4. Παράβολο (75 ευρώ/1 έτος, 150 ευρώ/3 έτη, 300 ευρώ/αορίστου χρόνου).
  5. Φωτοαντίγραφο προηγούμενης άδειας Μουσικής (αν έχει εκδοθεί).
  6. Τεχνική έκθεση ηχομόνωσης εσωτερικού χώρου.
  7. Κάτοψη εξωτερικού χώρου με τις θέσεις των ηχείων

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης – Πολιτισμού
Τηλ.: 27210 64123