Βεβαίωση μη Οφειλής Τ.Α.Π.

Δικαιολογητικά

Α. Ηλεκτροδοτούμενα

  1. Λογαριασμός Δ.Ε.Η.
  2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή κάτοψη ή άδεια.
  3. Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης παραστατικό ΔΕΗ για το χρόνο διακοπής.

Β. Μη Ηλεκτροδοτούμενα
1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή κάτοψη ή άδεια.

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης – Πολιτισμού
Τηλ.: 27210 64123