Κατάληψη Κοινόχρηστου Χώρου

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
  2. Σκαρίφημα του κοινόχρηστου χώρου που θα καταληφθεί από τα τραπεζοκαθίσματα.

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης – Πολιτισμού
Τηλ.: 27210 64123