Ηλεκτροδότηση Ακινήτου

Δικαιολογητικά

  1. Έγγραφο ΔΕΗ για αριθμό παροχής.
  2. Επίσημο παραστατικό επιφάνειας ακινήτου (οικοδομική άδεια, κάτοψη, σύσταση κλπ).

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Τεχνικό Τμήμα- Γραφείο Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισμού

Τηλ.: 2721360905