Δηλώσεις Ληξιαρχικών Γεγονότων

[Προθεσμίες & Δικαιολογητικά]

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός  [10] ημερών στο Ληξιαρχείο του Δήμου που ανήκει το μαιευτήριο που γεννήθηκε το τέκνο.

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός [90] ημερών στο Ληξιαρχείο του Δήμου που ανήκει ο Ιερός Ναός στον οποίο τελέστηκε η βάπτιση.

Δικαιολογητικά

  1. Πιστοποιητικό Τέλεσης Βαπτίσεως του Ιερέα
  2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του τέκνου

 

ΓΑΜΟΙ
Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός [40] ημερών στο Ληξιαρχείο του Δήμου που ανήκει ο Ιερός Ναός στον οποίο τελέστηκε ο γάμος.

Δικαιολογητικά
1. Πιστοποιητικό Τέλεσης Γάμου από τον Ιερέα  [για θρησκευτικό γάμο]  ή από τον Δήμαρχο [για πολιτικό γάμο]

ΘΑΝΑΤΟΙ
Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός [24] ωρών

Δικαιολογητικά

  1. Πιστοποιητικό Θανάτου από τον γιατρό
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του θανόντος

 

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ
Η Ληξιαρχική Πράξη Εκθέσεως – Ονοματοδοσίας συντάσσεται από τον Ληξίαρχο παρουσία και των δύο γονέων του τέκνου, οι οποίοι υπογράφουν την πράξη ονοματοδοσίας.

Δικαιολογητικά

  1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του τέκνου
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας [οι αλλοδαποί: διαβατήριο με άδεια παραμονής]

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Ληξιαρχείο
Τηλ.: 27210 64128  (για Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου)
27213 60408  (για Δημοτική Ενότητα Αβίας)