Τηλέφωνα Επικοινωνίας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2721360900

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2721360905

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΖΑΡΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
2721360906

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2721360904

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
2721360912

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
2721360922

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΗΦΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2721360915

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ
2721360916

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
2721360917

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΑΡΧΟΥΛΕΑ ΙΟΥΛΙΑ
2721360907

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2721360926

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
2721360927

ΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΥΛΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
2721360918

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΥΤΜΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2721360923
2721360925

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2721360924
2721360936

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2721360913

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6943484100

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΠΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6944228129

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6936478895

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6988798654

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2721360919