Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ
01 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2721360924 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ, ΚΕΠ

02 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 2721360927 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
03 ΠΑΥΛΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2721360918 ΤΑΜΙΑΣ
04 ΣΥΤΜΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2721360923 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
05 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2721360917 ΕΣΟΔΑ
06 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2721360922 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
07 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2721360925 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
07 ΖΑΡΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2721360906 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

08 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2721360916 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
09 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2721360925 ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΔΕ ΛΕΥΚΤΡΟΥ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ
10 ΔΗΜΗΤΡΑΚΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2721360901 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
11 ΡΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2721360904 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΠΡΟΝΟΙΑ
12 ΕΞΑΡΧΟΥΛΕΑ ΙΟΥΛΙΑ 2721360907 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
13 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2721360916 ΟΧΗΜΑΤΑ
14 ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2721360912 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
15 ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 2721064112 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΚΕΠ
16 ΨΑΡΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2721360409 ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ  Δ.Ε. ΑΒΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ.Ε ΑΒΙΑΣ

17 ΕΥΤΥΧΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2721065083 ΚΕΠ ΑΒΙΑΣ
18 ΡΟΥΣΣΕΑ ΕΙΡΗΝΗ 2721065083 ΚΕΠ ΑΒΙΑΣ
19 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑ ΜΑΡΙΑ 2721064112 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΕΠ
20 ΔΡΑΜΠΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
21 ΝΗΦΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΦΑΙΔΡΑ 2721360915 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
22 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2721360915 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
23 ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2721360927

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
24 ΧΑΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
25 ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
26 ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
27 ΔΡΥΜΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
28 ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
29 ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
30 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ
31 ΜΗΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
32 ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2721071225 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
33 ΜΟΥΡΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
34 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2721071649 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
35 ΓΑΙΤΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
36 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2721360905 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
37 ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ