Παρακαλούμε όπως την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Καρδαμύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Εγγραφές-διαγραφές του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης, για το έτος 2023-2024.
2. Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Καρδαμύλης στο Σύλλογο Καρδαμυλαίων Αττικής από 15-7-2023 έως 30-7-2023, για να εκθέσουν τα έργα τους οι αυτοδημιούργητοι καλλιτέχνες Μάνης και στις 12-8-2023 για την πραγματοποίηση λογοτεχνικής ποιητικής βραδιάς.
3. Έγκριση σκοπιμότητας του σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας για την διοικητική υποστήριξη θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.
4. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ης ΣΣΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΛΩΝ>».
5. «5ηΠαράταση προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση νομικής δέσμευσης) του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΛΩΝ>».
6. «4ηΠαράταση προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση νομικής δέσμευσης) του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΝΟ Τ.Κ. ΤΣΕΡΙΩΝ>».
7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δυτικής Μάνης.
8. Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.
9. Παράταση της με αριθμ. πρωτ. 7303/6-9-2023 Σύμβασης Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών ελαίων.
10. Σχετικά με παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου και κοπή δένδρων στο κοιμητήριο Αγίας Σοφίας Λαγκάδας.
11. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στη θέση Άη Γιάννης Κοινότητας Καρδαμύλης.
12. Έγκριση τροποποιημένης μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης για την ανάγκη κατασκευής στο έργο: <ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ>, με κωδικό ΟΠΣ 5190875.
13. 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Δυτικής Μάνης και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ».
14. Λήψη απόφασης για τη σύνταξη πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής (σύμφωνα με το άρθρο 178, παρ. 1 και 4 του ΔΚΚ) κατά των: Armin Kaske του Herbert-Stefan και Margarita Kaske του Herbert-Stefan για καταληφθέν τμήμα κοινόχρηστου μονοπατιού στην θέση “ΒΡΥΣΙΔΟΛΙ” της Κοινότητας Προαστίου, Δ. Ε. Λεύκτρου, Δήμου Δυτικής Μάνης.
15. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2023.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 30-6-2023