Απογραφή

Συνέχιση Απογραφής

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η απογραφή πληθυσμού κατοικιών στο Δήμο μας.

Ώρες απογραφής : 08.00-15.00 – 17.00-19.00.

Η απογραφή θα γίνει και Σαββατοκύριακο στο Δημαρχείο Καρδαμύλης, ώρες  10.00-13.00 και 15.00-18.00.

Τρόποι απογραφής: ηλεκτρονικά, με τη βοήθεια του απογραφέα στο Δημαρχείο Καρδαμύλης ή τηλεφωνικά (στα τηλ. Επικοινωνίας).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2721360924  και 6986841840 (κα. Δήμητρα Ξηρόκωστα).