Πρόσληψη προσωπικού – καθαρίστριες σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
Διαβάστε το Παράρτημα εδώ.

Υποβολή Αιτήσεων από 24/8/2020 – 26/8/2020.

Κατεβάστε την Αίτηση από εδώ.

Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση από εδώ.