Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.