Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

ΘΕΜΑ: « προμήθεια υδραυλικού υλικού ».

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υδραυλικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας , η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4782/9.3.2021 .
Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.