Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Προς την κα
ΡΕΒΕΚΚΑ ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ
( ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ )
ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

( των παρ. 2 και 3α του άρθρου 53 του Ν. 4782/2021 )

ΘΕΜΑ: « Κατάθεση οικονομικής προσφοράς ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα των υπηρεσιών συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας της δημοτικής ενότητας Λεύκτρου για χρονικό διάστημα έξη μηνών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4782/9.3.2021 .

 

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.