Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια γάλακτος εβαπορέ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
( της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 )

ΘΕΜΑ: « προμήθεια γάλακτος εβαπορέ ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 9.574 τεμάχια γάλακτος αγελαδινού εβαπορέ σε συσκευασία των 400 γραμμαρίων, με τιμή 0,90 Ευρώ καθαρή αξία ανά τεμάχιο, για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Δυτικής Μάνης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 .

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.