Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών του Δήμου Δυτικής Μάνης»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (2)