Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Σας γνωρίζουμε ότι την 24η  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. θα πραγματοποιήσουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Καρδαμύλη,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π. 69472/24-09-21, περίπτωση 3 «Μικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη).Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους (παρ.2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο παρ.3 άρθρο 10), τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων. Παρακαλούνται οι κύριοι Σύμβουλοι να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επίσης, μέχρι την Παρασκευή να ενημερωθεί ο Πρόεδρος διά μέσω του ειδικού γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας δηλαδή δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης (με ήχο).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2022.
 2. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών για την απογραφή της Στατιστικής Υπηρεσίας.
 3. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής έτους 2022 του Περιφερειακού Συνδέσμου [ΦΟΔΣΑ].
 4. Επικαιροποίηση τέλους Πολιτικού Γάμου.
 5. Επικαιροποίηση τέλους Κοιμητηρίων.
 6. Επικαιροποίηση τέλους κοινόχρηστων χώρων παραλίας ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα.
 7. Επικαιροποίηση τέλους κοινόχρηστων χώρων παραλίας ποδήλατα –κανό.
 8. Επικαιροποίηση τέλους κοινόχρηστων χώρων.
 9. Επικαιροποίηση τέλους παρεπιδημούντων.
 10. Επικαιροποίηση τέλους ακίνητης περιουσίας [Τ.Α.Π.].
 11. Επικαιροποίηση τέλους σε ακίνητα υπό κατασκευή (εργοταξιακό ρεύμα)
 12. Έγκριση συνδρομών εφημερίδων-περιοδικών Δήμου Δυτικής Μάνης.
 13. Καθορισμός οργάνου για την διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας δια εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων Δήμου Δυτικής Μάνης.
 14. Έγκριση υψομετρικής μελέτης των δημοτικών οδών, Βόρεια, Νότια και Δυτικά του Ο. Τ. 9, του σχεδίου πόλης Καρδαμύλης.
 15. Δέσμευση για την ένταξη της Πράξης «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου όταν αυτό εκπονηθεί και έγκριση της σκοπιμότητας της προτεινόμενης πράξης.
 16. Τροποποίηση της υπ αριθ. 168/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 17. Τροποποίηση της υπ αριθ. 9/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 18. Τροποποίηση της υπ αριθ.10/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 19. Τροποποίηση της υπ αριθ. 173/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 20. Τροποποίηση της υπ αριθ. 101/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 21. Σύσταση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της.
 22. Άδεια κινηματογράφησης στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Μάνης σε κοινόχρηστους χώρους και προσωρινή άδεια κατάληψης πεζοδρομίων και οδοστρώματος όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα, από την εταιρεία παραγωγής Topcut Modiano.
 23. Ενημέρωση για χάρτη ρυθμιστικής αρχής ενέργειας-έκδοση ψηφίσματος.
 24. Λήψη απόφασης για σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του Καντζέα Γεωργίου του Ιωάννη από κοινόχρηστο μονοπάτι στη θέση «Κασσάτινο» της Κοινότητας Δολών.

Ο Πρόεδρος

 

ΚΥΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ