Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε όπως την 10η  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.00 θα πραγματοποιήσουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Καρδαμύλη,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π. 69472/24-09-21, περίπτωση 3 «Μικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη).Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους (παρ.2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο παρ.3 άρθρο 10), τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων. Παρακαλούνται οι κύριοι Σύμβουλοι να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επίσης, μέχρι την Τετάρτη να ενημερωθεί ο Πρόεδρος διά μέσω του ειδικού γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας δηλαδή δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης (με ήχο).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων έτους 2022 [Α΄ κατανομή].
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας [Τ.Α.Π.].
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. έσοδα από τέλη διαφήμισης.
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.[ΙΒ κατανομή ΚΑΠ έτους 2021], για λειτουργικές δαπάνες Δήμου Δυτικής Μάνης.
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. [10η 11η,και 12η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2021],για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
 6. Συζήτηση επί αιτήσεως Κων/νου Ταμπουρέα για κατασκευή οστεοθήκης στο κοιμητήριο Καστανέας.
 7. Σύμφωνη γνώμη για υποβολή αιτήματος έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση για το Πράσινο Σημείο του Δήμου Δυτικής Μάνης και νομιμοποίηση του Δημάρχου για την υποβολή του αιτήματος καθώς και για την έκδοση της πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα.
 8. Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής εσόδων-εξόδων Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄ τριμήνων για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2021.
 9. Επικαιροποίηση τέλους ύδρευσης.
 10. Επικαιροποίηση τέλους φωτισμού και καθαριότητας.
 11. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δυτικής Μάνης, έτους 2022.
 12. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό δημοτικής έκτασης [πρώην δημοτικού σχολείου Παλιόχωρας] ως κοινόχρηστο χώρο.