Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης

Παρακαλούμε όπως την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Καρδαμύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Θέματα κυκλοφοριακής ρύθμισης στην Τ.Κ. Αβίας.
2. Ενοικίαση πρώην Κοινοτικού Γραφείου Τ.Κ. Πύργου Δυτικής Μάνης.
3. Παραχώρηση ενός ορόφου του Κοινοτικού Γραφείου στο Προάστιο στο Σύλλογο Γυναικών Προαστίου.
4. Κάλυψη εξόδων διατροφής των συμμετεχόντων στα ταξίδια εξοικείωσης στο Δήμο Δυτικής Μάνης.
5. Ενημέρωση για την τηλεοπτική σειρά «Η Μάγισσα» του ΑΝΤ1.
6. Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ης ΣΣΕ και 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΝΟ ΤΚ ΤΣΕΡΙΩΝ>.
8. «Έγκριση των όρων και της σκοπιμότητας του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 100 του Ν. 3852/2010 και 44 του Ν. 4412/2016, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Δυτικής Μάνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την υλοποίηση της πράξης: <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ>»
9. Έγκριση των όρων και της σκοπιμότητας του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 100 του Ν. 3852/2010 και 44 του Ν. 4412/2016, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Δυτικής Μάνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την υλοποίηση της πράξης: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ>
10. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 24-4-2023