Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Την 22α του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00, θα πραγματοποιήσουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Καρδαμύλη,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 75 (Α.Δ.Α.: Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε, περίπτωση γ, σελ.3): Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία αποκλειστικά για όσους κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων.   Παρακαλούνται οι κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Όσοι δεν κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης μπορούν να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης και παρακαλούνται έως την Δευτέρα να ενημερώσουν σχετικά τον Πρόεδρο μέσω του ειδικού γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.

  Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.  Αποδοχή χρηματοδότης από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. διμήνου από 2-11-2021 έως και 3-1-2022.
 2. Αποδοχή χρηματοδότης από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατανομή ποσού από Κ.Α.Π. σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.
 3. Αποδοχή χρηματοδότης από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε Σχολικές μονάδες Α/Βαθμιας και Β/Θμιας Εκπ/σης & μειονοτικών σχολείων για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022.
 4. Αποδοχή χρηματοδότης από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. [Α΄ κατανομή Κ.Α.Π. έτους 2022], για λειτουργικές δαπάνες Δήμου Δυτικής Μάνης.
 5. Αποδοχή χρηματοδότης από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. [Β΄κατανο0μή Κ.Α.Π. έτους 2022], για λειτουργικές δαπάνες Δήμου Δυτικής Μάνης.
 6. Συζήτηση επί αιτήσεως Κοζομπόλη Γεωργίου για παραχώρηση χώρου χρήσης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Μεγάλης Μαντίνειας Κοινότητας Αβίας.
 7. Τροποποίηση της υπ αριθ.21/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Επιτροπή Διαβούλευσης.
 8. Τροποποίηση της υπ αριθ. 131/2021 απόφαση δημοτικού συμβουλίου.
 9. Ενοικίαση Δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Νεοχωρίου.
 10. Λήψη απόφασης για την πρόωρη λύση της παρούσας μίσθωσης, τη μη καταβολή των υπολοίπων μισθωμάτων και την επανεκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα Εξωχωρίου.
 11. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και σύσταση Επιτροπής  για την καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας.
 12. Σύσταση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων τακτικών και αναπληρωματικών μελών.
 13. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου δυτικής Μάνης, έτους 2022.