Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης

Παρακαλούμε όπως, την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30, προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Καρδαμύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τη σύνταξη πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής (σύμφωνα με το άρθρο 178, παρ. 1 και 4 του ΔΚΚ) κατά των: Armin Kaske του Herbert-Stefan και Margarita Kaske του Herbert-Stefan για καταληφθέν τμήμα κοινόχρηστου μονοπατιού στη θέση ¨ΒΡΥΣΙΔΟΛΙ¨ της Κοινότητας Προαστίου, Δ.Ε. Λεύκτρου, Δήμου Δυτικής Μάνης.

2. Αίτημα κ. Μαυρογιαννέα Ηλία για έγκριση παραχώρησης μιας αίθουσας του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμύλης με σκοπό τη δημιουργία ενός ελεύθερου, ανοιχτού κύκλου σπουδής θεμάτων Γενικής Παιδείας.

3. Έγκριση έκτακτης εγγραφής παιδιού στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δ.Δ. Κάμπου για το έτος 2023-2024.

4. Παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Δολών.

5. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας, των Δήμων Μεσσήνης, Πύλου-Νέστορος και των Δήμων – Εταίρων Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την υλοποίηση των Πράξεων: A. Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

6. Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δυτικής Μάνης, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος <Ψηφιακός Μετασχηματισμός> και Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ΥψηΔ για την υλοποίηση στο Δήμο δικτύου δωρεάν wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο , ψήφιση σχεδίου αυτού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του.

7. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων, σε γεωτεμάχιο ιδιοκτησίας Γιαννουλέα Νικολάου, στη θέση «Κάτω Λαχίδα – Χρούσοβο», εκτός σχεδίου, επί της 1ης Επαρχιακής Οδού Καλαμάτας – Αρεόπολης, της Κοινότητας Καρδαμύλης, Δ.Ε. Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης.

8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΛΤΑΣ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ>.

9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ>.

10. 6η Παράταση προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση νομικής δέσμευσης) του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΝΟ Τ.Κ. ΤΣΕΡΙΩΝ>.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΑΝΘΙΑΝΙΚΩΝ ΜΗΛΕΑΣ.

12. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 110/2014 ΑΔΣ Δήμου Δυτικής Μάνης, αναφορικά με την τροποποίηση οικοδομικών γραμμών εντός ρυμοτομικού σχεδίου Καρδαμύλης σε τρία οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ. 18,19,20) στην περιοχή ανατολικά του Δημαρχείου.

13. «Λήψη απόφασης σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Τραχήλας εξαιτίας των γεωτεχνικών προβλημάτων σχετιζόμενα με φαινόμενα υποσκαφών και σπηλαιώσεων».

14. Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ> με ΑΔΑ ΨΟΧ046ΨΧΨΤ-ΣΓΑ μεταξύ της ΜΟΔ Α.Ε. και του Δήμου Δυτικής Μάνης.

15. Έγκριση σύναψης συμβάσεων ενεχυριάσεων απαιτήσεων και μεσεγγύησης και συστάσεως Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) για την εκτέλεση της υπηρεσίας <ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ> και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δυτικής Μάνης για την υπογραφή αυτών.

16. Έγκριση σύναψης συμβάσεων ενεχυριάσεων απαιτήσεων και μεσεγγύησης και συστάσεως Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) για την εκτέλεση της υπηρεσίας <ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ> και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δυτικής Μάνης για την υπογραφή αυτών.

17. Κατάρτιση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δυτικής Μάνης έτους 2024.

18. Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Δυτικής Μάνης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κυβέλος Βασίλειος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 29-11-2023