Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης

Παρακαλούμε όπως, την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30, προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Καρδαμύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Ψήφιση κανονισμού χορήγησης Αιγίδας Δήμου Δυτικής Μάνης.
2. Χορήγηση Αιγίδας Δήμου Δυτικής Μάνης για τις εκδηλώσεις του συλλόγου ¨MANI PULSE GROUP¨ στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, στον Άγιο Νικόλαο Δυτικής Μάνης.
3. Απόφαση επί αιτήματος του κ. Μπαλακτάρη Κωνσταντίνου.
4. Απόφαση επί αιτήματος κ. Ευθυμίου Δημητρίου.
5. Απόφαση επί αιτήματος κ. Καριζώνη Βασιλείου.
6. Απόφαση έκδοσης ψηφίσματος επί αιτήματος εις μνήμη των ¨Ντρέδων¨.
7. Ανακήρυξη της κας Μαρίζας Κωχ σε επίτιμο δημότη Δήμου Δυτικής Μάνης.
8. Ενημέρωση για την ακύρωση της εκδήλωσης της 24ης /8/2023.
9. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κ. Ζερβέα Πέτρου.
10. Απόφαση για απομάκρυνση ή όχι κάδων απορριμμάτων στο Αρχοντικό Αβίας.
11. Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ> με ΑΔΑ: 63ΕΓΩ9Χ-011 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης.
12. Έγκριση σκοπιμότητας και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Δυτικής Μάνης και Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ Α.Ε., για την πράξη «Τεχνική υποστήριξη Δήμου Δυτικής Μάνης στην εκπόνηση μελετών και στην ωρίμανση έργων 2023.
13. Παράταση Προθεσμίας Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης των έργων: 1. Αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 246/2011 Ο.Α. του έργου “Κατασκευή Ανοικτού θεάτρου Μάνης”, 2.1 Τοπογραφική Αποτύπωση γεωτεμαχίου στη θέση “Πρώτα Ριτσά”, 2.2 Τοπογραφική Αποτύπωση παλαιού μονοπατιού στη θέση “Κοτρώνι-Βάρδια”, 3. Ανάπλαση τμήματος κοινόχρηστων χώρων οικισμού Άνω Δολών, Δήμου Δυτικής Μάνης.
14. 10η Παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: <Έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις>
15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ.
16. 2ηΠαράταση προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση νομικής δέσμευσης) του έργου: <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣΚΑΤΩ ΧΩΡΑΣ ΜΗΛΕΑΣ>.
17. 1η Παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: <ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ (Α) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ (Β) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ>.
18. Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: ‘ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ.
19. Αποδοχή υλοποίησης, έγκριση σκοπιμότητας και όρων του σχεδίου Κοινού Συμφωνητικού μεταξύ Δήμου Δυτικής Μάνης και ένωσης Δήμων της περιοχής Romagna Faentina (Unione della Romagna Faentina) Ιταλίας και έγκριση συγκρότησης Τοπικής Ομάδας Δράσης (URBACT Local Group – ULG) για την υλοποίηση του Δικτύου: «E-Connecting – Πράσινες αστικές αποφάσεις για
γειτονικές περιοχές», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας URBACT IV – Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης (Action Planning Networks).
20. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.
21. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Μάνης έτους 2023.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κυβέλος Βασίλειος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 29-8-2023