Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης

Παρακαλούμε όπως, την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30, προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Καρδαμύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί υπομνήματος του κ. Καραμάνου ΛούηΒασιλείου και του κ. Μπαλακτάρη Κωνσταντίνου.
2. Παράταση Εκμίσθωσης Τουριστικού Περιπτέρου <ΟΙ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ> στην Καρδαμύλη.
3. Έγκριση έκτακτης εγγραφής παιδιού στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δ.Δ. Κάμπου για το έτος 2023-2024.
4. Πρόσληψη παιδιάτρου για το σχολικό έτος 2023-2024.
5. Χορήγηση άδειας χρήσεως αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Μηλέας για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Συλλόγου ¨ΞΑΘΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΗΛΙΑΝΙΤΩΝ-ΜΗΛΕΑΣ¨.
6. Χορήγηση άδειας κινηματογράφησης στην εταιρεία Ι.Κ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ .
7. Λήψη απόφασης για μετονομασία της Κοινότητας Νεοχωρίου Δ.Ε. Λεύκτρου Δ. Δυτικής Μάνης.
8. Παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Νομιτσή.
9. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων.
10. 1ηΠαράταση προθεσμίας υλοποίησης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου της Πράξης «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Δυτικής Μάνης», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ’.
12. Χορήγηση οριακής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: <Ανάπλαση πλατείας οικισμού Κάτω Χώρας Μηλέας>.
13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: <Έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις> .
14. Έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Δυτικής Μάνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 169/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κυβέλος Βασίλειος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 30-10-2023 (2)