Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή, 04.03.2022 και ώρα 12:00 μ.μ.

Την 4η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., θα πραγματοποιήσουμε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Καρδαμύλη σύμφωνα με την εγκύκλιο 75 (ΑΔΑ: Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε, περίπτωση γ, σελ. 3): Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία αποκλειστικά για όσους κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων. Παρακαλούνται οι κυρίες και οι κύριοι Σύμβουλοι να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Όσοι δεν κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης μπορούν να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης και παρακαλούνται έως την Πέμπτη να ενημερώσουν σχετικά τον Πρόεδρο μέσω του ειδικού γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.
1. Έγκριση και Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Μάνης, έτους 2022 .
2. Έγκριση και Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Δυτικής Μάνης, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Βασίλειος Κυβέλος

Μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση εδώ