Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Προς:

  1. Δήμαρχο Δυτικής Μάνης κο Γιαννημάρα Δημήτριο
  2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Καρδαμύλη, την Κυριακή 09 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης “Εκλογή μελών Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής”, σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος,

Λυμπερέας Χρήστος

Πρόσκληση_04012022133245