Πρόσκληση για την Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
( της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 )

 

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια σάκων απορριμμάτων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκλησή εδώ.