ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόθεση Δημοπράτησης του Έργου “Αποπεράτωση Ανοιχτού Θεάτρου Μάνης – Κατασκευή τουαλετών κοινού”, ΠΥ 722.000,00 €

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΗΣ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ», προϋπολογισμού 722.000,00€  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ), για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Το έργο θα εκτελεστεί στη θέση «Καμπινάρι», της Κοινότητας Πλάτσας, της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔημοσιοποίησηΜΗΜΕΔ_Θέατρο_signed