ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόθεση δημοπράτησης του έργου “Ανάπλαση πλατείας Μάλτας”, ΠΥ 80.100,00 €

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΛΤΑΣ», προϋπολογισμού 80.100,00€  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ), για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Το έργο θα εκτελεστεί στον οικισμό Μάλτα, της Κοινότητας Σταυροπηγίου, της Δημοτικής Ενότητας Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔημοσιοποίησηΜΗΜΕΔ_Μάλτα_signed