ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόθεση δημοπράτησης του έργου “Ανάπλαση πλατείας Βόρειου Τ.Κ. Κέντρου”, ΠΥ 98.000,000 €

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 98.000,00€  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ), για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Το έργο θα εκτελεστεί στον οικισμό Βόρειο, της Κοινότητας Κέντρου, της Δημοτικής Ενότητας Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔημοσιοποίησηΜΗΜΕΔ_Βόρειο_signed