ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόθεση δημοπράτησης του έργου “Ανάπλαση πλατείας οικισμού πεδινό, Τ.Κ. Τσερίων”, ΠΥ 132.000,00 €

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΝΟ Τ.Κ. ΤΣΕΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 132.000,00€  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ), για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Το έργο θα εκτελεστεί στον οικισμό Πεδινό, της Κοινότητας Τσερίων, της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔημοσιοποίησηΜΗΜΕΔ_Πεδινό_signed