ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόθεση Δημοπράτησης Έργου “Ανάπλαση πλατείας οικισμού Δολών”, ΠΥ 76.000,00 €

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΛΩΝ», προϋπολογισμού 76.000,00€  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ), για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Το έργο θα εκτελεστεί στον οικισμό Δολών, της Κοινότητας Δολών, της Δημοτικής Ενότητας Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔημοσιοποίησηΜΗΜΕΔ_Δολών_signed