Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα Σχολικών Μονάδων Δήμου Δυτικής Μάνης

Καρδαμύλη 5-9-2023

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα Σχολικών Μονάδων του Δήμου Δυτικής Μάνης για το σχολικό έτος 2023-2024.

Τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Προσωπικού Μερικής Απασχόλησης μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον Πίνακα Απορριπτέων μπορείτε να δείτε εδώ.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από την Τετάρτη 6-9-2023 έως και την Πέμπτη 7-9-2023.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mzartoulas@dimosdytismanis.gr