ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
( της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 )

ΘΕΜΑ: « Υπηρεσία καταγραφής των ενδείξεων των υδρομέτρων του Δήμου Δυτικής Μάνης ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών σε εξωτερικό οικονομικό φορέα της καταμέτρησης των ενδείξεων των υδρομέτρων όλων των οικισμών του Δήμου Δυτικής Μάνης που δεν βαρύνονται με εφαρμογή κλιμακωτού τιμολογίου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 .

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.