ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς προς την επιχείρηση σας για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο « Μεταφορά 1.000 τόνων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Δυτικής Μάνης στις εγκαταστάσεις για την προσωρινή διαχείριση του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου στην θέση ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗ του Νομού Αρκαδίας”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ