ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
(Συνεδρίαση 07/2024)

Προσκαλείστε σε έκτακτη και κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης, που θα γίνει δια περιφοράς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή γραπτό μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 09:00 με 10:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως ισχύει σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 184 του Ν.4635/19 και την εγκ.98/Α.Π.:8182/26-1-2024 του ΥΠ.ΕΣ. με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, το εξής:

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού. Διαβάστε περσότερα εδώ.

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα διότι, απαιτήθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας η παροχή της σύμφωνης γνώμης του Δήμου το αργότερο έως 15-3/2024, λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου στις 4-3-2024.

(email plouzis@dimosdytikismanis.gr / τηλ.6955855303)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΖΗΣ