Εθνικό Κτηματολόγιο

Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων στην Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (23/08/2021 – 6/10/2021)

Αγαπητέ/ή ιδιοκτήτη/ιδιοκτήτρια.

Η Προανάρτηση είναι ένα στάδιο της διαδικασίας κτηματογράφησης, κατά το οποίο οι δικαιούχοι ενημερώνονται για τα στοιχεία των ιδιοκτησιών τους, όπως αυτά έχουν προκύψει από την επεξεργασία των δηλώσεών τους και το σύνολο των πληροφοριών που συλλέχθηκαν Στόχος της προανάρτησης είναι οι δικαιούχοι να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν τα καταχωρισθέντα στοιχεία. Στην περίπτωση που διαπιστώσουν ελλείψεις ή σφάλματα να τα υποδείξουν, ώστε να διορθωθούν εύκολα και ανέξοδα.

Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της Προανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζετε ότι τα δικαιώματα που δηλώσατε θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και

θα αποφύγετε άσκοπη, χρονοβόρα και με κόστος, ταλαιπωρία στο μέλλον.

Α) Η ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΣ

Μέσω της ιστοσελίδας www.ktimanet.gr, για σαράντα πέντε (45) μέρες (23/8/2021-6/10/2021), οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης.

Για κάθε ακίνητο υπάρχουν δύο αρχεία:

 • Απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα: περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, τα στοιχεία των τίτλων, του δικαιώματος (π.χ. πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) και του ποσοστού δικαιώματος. Επίσης, περιλαμβάνει πληροφορίες συνιδιοκτητών, βαρών και διεκδικήσεων.
 • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος: πρόκειται για απόσπασμα χάρτη, στο οποίο φαίνεται η θέση, το σχήμα και τα όρια του ακινήτου. Επίσης, αναγράφεται το εμβαδόν το ακινήτου και η «αποδεκτή απόκλιση».

 

B) ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤH ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία αυτά, δε χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια.

Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, έχετε το δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεξέτασης στοιχείων, ατελώς, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της Προανάρτησης (23/08/2021 – 6/10/2021), κάνοντας χρήση της σχετικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα: www.ktimamessinia.gr, χωρίς να χρειασθεί να επισκεφθείτε το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να κάνετε χρήση της παραπάνω ιστοσελίδας, μπορείτε να αποστείλετε την Αίτηση Επανεξέτασης µε email.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή και η αποστολή της αίτησης µε email, μπορείτε να την καταθέσετε στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης μετά απο κλείσιμο ραντεβού.

Γ) ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

 

 • Δεν έχετε καταθέσει όλα τα αναγκαία έγγραφα για να τεκμηριωθεί η εικοσαετής νομή, στις περιπτώσεις (έκτακτης) χρησικτησίας.
 • Έχετε καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση, με το περιεχόμενο Ένορκης Βεβαίωσης, χωρίς να την αντικαταστήσετε με Ένορκη Βεβαίωση.
 • Δεν έχετε προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σε περιπτώσεις κληρονομιάς, για την οποία δεν έχει γίνει αποδοχή.
 • Η ιδιοκτησία σας έχει χαρακτηρισθεί εξ ολοκλήρου δασική και έχει καταχωρηθεί το Δημόσιο ως ιδιοκτήτης,
 • Δεν εντοπίσθηκε η ιδιοκτησία σας, με τα στοιχεία που προσκομίσατε,
 • Την ίδια ιδιοκτησία έχει δηλώσει και άλλος, το δικαίωμα του οποίου προκρίθηκε,
 • Οφείλετε την καταβολή μέρους ή του συνόλου του παγίου τέλους

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν οδηγίες αντιμετώπισης στην ιστοσελίδα www.ktimamessinia.gr.

Δ) ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.ktimamessinia.gr

Μέσω της ιστοσελίδας www.ktimamessinia.gr, πατώντας ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ, μπορείτε:

 • Να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης για την πρόσβαση σας -μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr– στα στοιχεία των δικαιωμάτων που έχετε δηλώσει
 • Να υποβάλετε ερωτήσεις
 • Να δείτε πότε καταχωρείται το Δημόσιο ως ιδιοκτήτης στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Δασικές
 • Να ενημερωθείτε σε ποιες περιπτώσεις δεν εμφανίζεται ένα δικαίωμα, γιατί δεν έχει αναρτηθεί
 • Να υποβάλετε Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων
 • Να καταθέσετε, με απλή διαδικασία, έγγραφα
 • Να πληροφορηθείτε πως μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά, είτε στα Γραφεία Κτηματογράφησης Νέες Δηλώσεις ή Δικαιώματα που δεν έχουν δηλωθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, την εξέταση των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων που θα υποβληθούν και την αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων θα ακολουθήσει η διαδικασία της Ανάρτησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 1. Πληροφορίες:
   • Τηλέφωνο: 210 440 4042 (τηλεφωνικό κέντρο, ωράριο λειτουργίας Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-21:00),
   • Ιστοσελίδα: www.ktimamessinia.gr
   • Γραφείο Κτηματογράφησης: Λεωφ. Αθηνών (Έναντι εργοστασίου Καρέλια), Καλαμάτα, 24100.

  Το ωράριο λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης είναι

   • : Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-16.30 και κάθε Τετάρτη 8.30-20.30.
 2. Υποβολή ερωτήσεων & αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων:
  • Ηλεκτρονικά, μέσω χρήσης εφαρμογής στη διεύθυνση: https://www.ktimamessinia.gr διαδιακασία που συνιστάται .
  • με email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπως αναφέρονται παρακάτω.

Στο e-mail: proan.mes.t01@gmail.com για τους παρακάτω ΟΤΑ:

 • ΑΒΙΑΣ
 • ΑΒΡΑΜΙΟΥ
 • ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ
 • ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ
 • ΑΓΡΙΛΙΑΣ(ΜΕΣΣΗΝΗΣ)
 • ΑΓΡΙΛΟΥ
 • ΑΙΘΑΙΑΣ
 • ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ
 • ΑΛΤΟΜΙΡΩΝ
 • ΑΛΩΝΙΩΝ
 • ΑΜΜΟΥ
 • ΑΜΦΕΙΑΣ
 • ΑΜΦΙΘΕΑΣ
 • ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
 • ΑΝΔΑΝΙΑΣ
 • ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ
 • ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ
 • ΑΝΘΕΙΑΣ
 • ΑΝΘΟΥΣΗΣ
 • ΑΡΙΟΣ
 • ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ
 • ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ
 • ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
 • ΑΡΣΙΝΟΗΣ
 • ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ
 • ΑΡΦΑΡΩΝ
 • ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ
 • ΒΑΛΥΡΑΣ
 • ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ
 • ΒΕΛΙΚΑΣ
 • ΒΕΡΓΑΣ
 • ΒΟΥΤΑΙΝΗΣ
 • ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ
 • ΔΙΟΔΙΩΝ
 • ΔΟΛΩΝ
 • ΔΡΑΙΝΑΣ
 • ΕΛΛΗΝΟΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
 • ΕΞΩΧΩΡΙΟΥ
 • ΕΥΑΣ
 • ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ
 • ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ
 • ΘΑΛΑΜΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ
 • ΚΑΛΟΓΕΡΟΡΡΑΧΗΣ
 • ΚΑΛΥΒΙΩΝ
 • ΚΑΜΠΟΥ
 • ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ
 • ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ
 • ΚΑΡΥΟΒΟΥΝΙΟΥ
 • ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ
 • ΚΑΤΣΑΡΟΥ
 • ΚΕΝΤΡΟΥ
 • ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ
 • ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
 • ΚΛΗΜΑΤΟΣ
 • ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ
 • ΚΟΥΤΙΦΑΡΗ
 • ΛΑΓΚΑΔΑΣ
 • ΛΑΔΑ
 • ΛΑΜΠΑΙΝΗΣ
 • ΛΕΥΚΟΧΩΡΑΣ
 • ΛΟΥΤΡΟΥ
 • ΛΥΚΟΤΡΑΦΟΥ
 • ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟΥ
 • ΜΑΓΟΥΛΑΣ
 • ΜΑΔΕΝΗΣ
 • ΜΑΝΕΣΗ
 • ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ
 • ΜΕΛΙΓΑΛΑ
 • ΜΕΡΟΠΗΣ
 • ΜΗΛΕΑΣ
 • ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
 • ΜΙΛΑ
 • ΝΕΔΟΥΣΗΣ
 • ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΩΝ)
 • ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
 • ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ
 • ΝΟΜΙΤΣΗ
 • ΟΙΧΑΛΙΑΣ
 • ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • ΠΕΛΕΚΑΝΑΔΑΣ ΠΕΥΚΟΥ
 • ΠΗΓΑΔΙΩΝ
 • ΠΗΓΩΝ
 • ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ
 • ΠΙΛΑΛΙΣΤΡΑΣ
 • ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
 • ΠΛΑΤΕΟΣ
 • ΠΛΑΤΣΗΣ
 • ΠΟΛΙΑΝΗΣ
 • ΠΟΛΙΧΝΗΣ
 • ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ
 • ΠΟΥΛΙΤΣΙΟΥ
 • ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
 • ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ
 • ΠΥΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΜΩΝ)
 • ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
 • ΡΙΓΚΛΙΩΝ
 • ΣΑΙΔΟΝΑΣ
 • ΣΙΑΜΟΥ
 • ΣΚΑΛΑΣ
 • ΣΟΛΑΚΙΟΥ
 • ΣΠΙΤΑΛΙΟΥ
 • ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ
 • ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ
 • ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ
 • ΣΤΕΡΝΑΣ
 • ΣΤΡΕΦΙΟΥ
 • ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΩΝ
 • ΤΡΑΧΗΛΑΣ
 • ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
 • ΤΡΙΟΔΟΥ
 • ΤΣΕΡΙΩΝ
 • ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΩΝ
 • ΦΙΛΙΑ

Στο e-mail: proan.mes.t02@gmail.com για τους παρακάτω ΟΤΑ:

 • ΑΔΡΙΑΝΗΣ
 • ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
 • ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
 • ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ
 • ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
 • ΒΑΣΙΛΙΤΣΙΟΥ
 • ΒΛΑΣΗ
 • ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΒΟΥΝΑΡΙΩΝ
 • ΓΛΥΦΑΔΑΣ
 • ΔΑΡΑ
 • ΔΡΟΣΙΑΣ
 • ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
 • ΙΚΛΑΙΝΗΣ
 • ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
 • ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 • ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
 • ΚΑΠΛΑΝΙΟΥ
 • ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ
 • ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ
 • ΚΟΚΚΙΝΟΥ
 • ΚΟΜΠΩΝ
 • ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ
 • ΚΟΡΩΝΗΣ
 • ΚΟΥΚΚΟΥΝΑΡΑΣ
 • ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ
 • ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ
 • ΚΥΝΗΓΟΥ
 • ΛΑΧΑΝΑΔΑΣ
 • ΛΟΓΓΑΣ
 • ΛΥΚΙΣΣΗΣ
 • ΜΑΘΙΑΣ
 • ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ
 • ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ
 • ΜΕΘΩΝΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
 • ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ
 • ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
 • ΜΕΤΑΞΑΔΑΣ
 • ΜΗΛΙΤΣΗΣ
 • ΜΗΛΙΩΤΙΟΥ
 • ΜΥΡΣΙΝΟΧΩΡΙΟΥ
 • ΝΕΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ
 • ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ
 • ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ
 • ΠΑΝΙΠΕΡΙΟΥ
 • ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
 • ΠΑΠΠΟΥΛΙΩΝ
 • ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ,ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
 • ΠΗΔΑΣΟΥ
 • ΠΥΛΑΣ
 • ΠΥΛΟΥ
 • ΡΩΜΑΝΟΥ
 • ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ
 • ΥΑΜΕΙΑΣ
 • ΦΑΛΑΝΘΗΣ
 • ΦΛΕΣΙΑΔΟΣ
 • ΦΟΙΝΙΚΗΣ
 • ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΟΣ
 • ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
 • ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ
 • ΧΑΡΑΥΓΗΣ
 • ΧΑΤΖΗ
 • ΧΡΑΝΩΝ (ΚΑΚΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ)*
 • ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ
 • ΧΩΜΑΤΑΔΑΣ
 • ΧΩΡΑΣ

Στο e-mail: proan.mes.t03@gmail.com για τους παρακάτω ΟΤΑ:

 • ΑΓΑΛΙΑΝΗΣ
 • ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΟΥ
 • ΑΓΡΙΛΙΑΣ (ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ)
 • ΑΓΡΙΛΟΒΟΥΝΟΥ
 • ΑΕΤΟΥ
 • ΑΜΠΕΛΙΩΝΑΣ
 • ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ
 • ΑΝΩ ΜΕΛΠΕΙΑΣ
 • ΑΡΜΕΝΙΩΝ
 • ΑΡΤΙΚΙΟΥ
 • ΑΥΛΩΝΟΣ
 • ΒΑΛΤΑΣ
 • ΒΑΝΑΔΑΣ
 • ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
 • ΒΡΥΣΩΝ
 • ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
 • ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙΟΥ
 • ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
 • ΔΕΣΥΛΛΑ
 • ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ
 • ΔΩΡΙΟΥ
 • ΕΛΑΙΑΣ
 • ΕΞΟΧΙΚΟΥ
 • ΗΛΕΚΤΡΑΣ
 • ΚΑΚΑΛΕΤΡΙΟΥ
 • ΚΑΛΙΤΣΑΙΝΗΣ
 • ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΙΟΥ
 • ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ
 • ΚΑΜΑΡΙΟΥ
 • ΚΑΡΝΑΣΙΟΥ
 • ΚΑΡΥΩΝ
 • ΚΑΤΩ ΜΕΛΠΕΙΑΣ
 • ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
 • ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗΣ
 • ΚΟΚΛΑ
 • ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
 • ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
 • ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ
 • ΛΑΝΤΖΟΥΝΑΤΟΥ
 • ΛΕΥΚΗΣ
 • ΛΥΚΟΥΔΕΣΙΟΥ (ΧΡΥΣΙΚΟΥ)*
 • ΜΑΛΗΣ
 • ΜΑΛΘΗΣ
 • ΜΑΛΤΑΣ
 • ΜΑΝΔΡΑΣ
 • ΜΑΝΤΖΑΡΙΟΥ
 • ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΕΩΣ
 • ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
 • ΜΟΥΡΙΑΤΑΔΑΣ
 • ΜΥΡΟΥ (ΜΟΙΡΑ)
 • ΝΕΔΑΣ
 • ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ
 • ΠΑΡΑΠΟΥΓΚΙΟΥ
 • ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΥ
 • ΠΕΤΡΑΣ
 • ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ
 • ΠΛΑΤΗΣ
 • ΠΟΛΥΘΕΑΣ
 • ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
 • ΠΥΡΓΟΥ (ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ)
 • ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΡΑΧΩΝ
 • ΡΟΔΙΑΣ
 • ΣΕΛΛΑ
 • ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
 • ΣΚΛΗΡΟΥ
 • ΣΠΗΛΙΑΣ
 • ΣΤΑΣΙΜΟΥ
 • ΣΤΑΣΙΟΥ
 • ΣΥΡΡΙΖΟΥ
 • ΤΡΙΠΥΛΑΣ
 • ΦΑΡΑΚΛΑΔΑΣ
 • ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
 • ΦΛΟΚΑΣ
 • ΧΑΛΑΖΟΝΙΟΥ
 • ΧΑΛΚΙΑ
 • ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ)*
 • ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
 • ΨΑΡΙΟΥ

Η Υποβολή αίτησης επανεξέτασης στοιχείων μπορεί, όταν δεν είναι εφικτά τα παραπάνω, να γίνει και στο γραφείο ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣ μόνον εφόσον προηγουμένως έχει κλειστεί ραντεβού μέσω του τηλεφωνικού κέντρου: 210 4404042

Ευχαριστούμε πολύ για την έως τώρα συνεργασία και τη συμμετοχή σας.

Εάν δεν είστε κάτοχος ακίνητης ιδιοκτησίας στις παραπάνω περιοχές, αγνοείστε αυτό το μήνυμα.
(Παρακαλούμε μην απαντάτε σε αυτό το email μια και η ηλεκτρονική διεύθυνση no_reply.ktima.messinia@geotopos.gr δεν ελέγχεται για εισερχόμενα μηνύματα.)

Από το γραφείο ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ