Παρουσία κινητής μονάδας κέντρου κοινότητας για τον Ιούνιο

Το πρόγραμμα του Μήνα Ιουνίου 2021 της Κινητής Μονάδος του Κέντρου Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας.

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ : 10, 24 / 06 / 2021.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ : 01, 14, 28 / 06 / 2021.

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ : 03, 15, 29 / 06 / 2021.

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ : 07, 17 / 06 / 2021.

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ : 08, 22 / 06 / 2021.