Παρεχόμενο νερό στις Κοινότητες Αγίου Νίκωνος, Λαγκάδας, Θαλάμες, Νομιτσί και Πλάτσας

Από την Πέμπτη 8 Ιουλίου το παρεχόμενο νερό στις Κοινότητες Αγίου Νίκωνος, Λαγκάδας, Θαλάμες, Νομιτσί και Πλάτσας προέρχεται περίπου κατά 60% από τις πηγές Βυρού – Γεώτρηση Κοτρωνίου και κατά 40% από την παλιά γεώτρηση. Η προσπάθεια του Δήμου είναι να διατηρηθεί η αγωγιμότητα του παρεχόμενου νερού περί τα 2000 μS/cm. Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων ενημερώθηκαν άμεσα από την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου.

Το Σάββατο 10 Ιουλίου παρουσία των προέδρων των παραπάνω κοινοτήτων (εκτός της Πλάτσας) και των Αντιδημάρχων Ύδρευσης και Τεχνικών Έργων, ελήφθησαν δείγματα από το κεντρικό αντλιοστάσιο για εξέταση κυρίως της αγωγιμότητας σε πιστοποιημένο εργαστήριο (ΓΙΑΝΝΙΟΣ, Σκάλα Λακωνίας) τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν, καθώς και τα αποτελέσματα των δειγμάτων που θα ληφθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα των συμβεβλημένων με το Δήμο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ».

Το παρεχόμενο νερό να θεωρείται ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ και ο Δήμος θα παρέχει αδιαλείπτως πόσιμο νερό στις φορητές δεξαμενές των χωριών.

Σχετικά με τη χλωρίωση του νερού έχει υπογραφεί από τις 08.07.2021 Σύμβαση με διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ φορέα, ο οποίος και έχει αναλάβει τη χλωρίωση όλων των εγκαταστάσεων νερού του Δήμου.