ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΑΛΑΜΩΝ, ΝΟΜΙΤΣΗ & ΠΛΑΤΣΑΣ).

                                       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Καρδαμύλη  02 Φεβρουαρίου  2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 Email: info@dimosdytikismanis.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ  (ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΑΛΑΜΩΝ, ΝΟΜΙΤΣΗ, ΠΛΑΤΣΑΣ).

Το παρεχόμενο νερό στις Κοινότητες Αγίου Νίκωνος, Λαγκάδας, Θαλαμών, Νομιτσή και Πλάτσας προέρχεται από τις πηγές του Βυρού.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού που ελήφθησαν στις 27/1/2022  πιστοποιούν ότι το νερό είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Οι χλωριώσεις και οι δειγματοληψίες του νερού συνεχίζονται κανονικά, σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού για τις Κοινότητες Λαγκάδας, Θαλαμών  και Πλάτσας.

Από το  Γραφείο Δημάρχου

ΛΑΓΚΑΔΑ_ ΠΛΑΤΣΑ_ ΘΑΛΑΜΕΣ_