Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Καθαριστών/ιών για τα σχολεία του δήμου Δυτικής Μάνης

Οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψήφιων καθαριστών/ιών για τα σχολεία του δήμου Δυτικής Μάνης, δείτε εδώ τον πίνακα.