ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα Σχολικών Μονάδων του Δήμου Δυτικής Μάνης για το σχολικό έτος 2023-2024.
Τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Προσωπικού Μερικής Απασχόλησης μπορείτε να δείτε εδώ.
Καρδαμύλη 8-9-2023

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ