ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Kατάταξης Προσωπικού

της υπ΄αριθμ. 8940/02-10-2023 Ανακοίνωσης για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα Σχολικών

Μονάδων του Δήμου Δυτικής Μάνης για το σχολικό έτος 2023-2024.

Τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Προσωπικού Μερικής Απασχόλησης μπορείτε να δείτε εδώ.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ