Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Δείτε εδώ τους αντιδημάρχους που ορίστηκαν και οι αρμοδιότητες αυτών.