Οικονομικές καταστάσεις του κληροδοτήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΑΜΠΟΥΡΕΑ

Οικονομικές καταστάσεις του κληροδοτήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΑΜΠΟΥΡΕΑ ήτοι απολογισμό και ισολογισμό του 2020 καθώς και τον προϋπολογισμό του 2021.
Δείτε το εδώ.