Μηνιαίο Πρόγραμμα του Μήνα Μαΐου 2021 της Κινητής Μονάδος του Κέντρου Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας

Το Μηνιαίο Πρόγραμμα του Μήνα Μαΐου 2021 της Κινητής Μονάδος του Κέντρου Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας:

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ : 13, 25 / 05 / 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ : 04, 17, 27 / 05 / 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ : 10, 20 / 05 / 2021

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ : 06, 18, 31 / 05 / 2021

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ : 11, 24 / 05 / 2021